Kinek, mi az érdeke?

Mottó: "Vizet prédikál és bort iszik"?

A Magyar Köztársaság Kormánya a legnagyobb szakszervezetekkel együtt jelentős állami vagyont átruházva azzal a céllal hozta létre a Nemzeti Üdülési Alapítványt, hogy segítse elő az emberek pihenéshez való alkotmányos jogát és serkentse a belföldi turizmustt, a hazai turisztikai vállalkozásokat. Az MNÜA által létrehozott Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. gondoskodik az üdülési csekk forgalmazásáról, a minőségi szolgáltatás biztosításáról. Ebben a gépezetben történt egy olyan intézkedés, mely 2008 december 31.-el szándékosan tönkre tesz egy falusi szállásadók kínálatának értékesítésére szakosodott betéti társaságot, valamint 2009-től jövedelmet von el olyan 60-70 falusi szállásadó családtól, akiknek a vendégszervezését és az üdülési csekk elfogadását a bt. végezte. Mivel ezek a turisztikailag hátrányos helyzetű, apró falvakban tevékenykedő családok önállóan nem tudják vállalni az üdülési csekk elfogadását, elesnek a családi kasszát kiegészítő szerény jövedelemtől, hiszen az utóbbi években a bt. is csak többnyire üdülési csekkel fizető vendégeket tudott a szállásadóknak szervezni.

Veszteség éri a vékony pénztárcájú üdülni vágyokat is, hiszen így bővülés helyett 60-70 lehetőséggel szükül a paletta, ahol olcsó szállást lehet üdülési csekkel igénybe venni.

A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. az indoklás nélüli, 10 éves szerződésünk felmondásával ugyan jogilag nem hibázott (mint vállalkozás, profitot kell termelnie) erkölcsileg viszont és a közhasznúságán - véleményünk szerint - annál nagyobb csorba esett.

Ezért készült sebtében ez a honlap.

Levél részlet a Nemzeti Üdülési Alapítvány által felügyelt Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. leveléből
Tisztelt Olvasó! Úgy tűnik, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-nek nem számít az a bruttó 3.6 milló forint jutalék, amit a Falusi Turizmus Centrum magánszállásokat turisztikai céllal értékesítő irodánk által - az elmúlt 10 évben - elfogadott 50 millió forint üdülési csekk után 2008 novemberéig a számlájára befizetett.
Úgy tűnik, a NÜSz szerint az államháztartásnak sincs szüksége arra a 720 ezer forintra, ami a Nemzeti Üdülési Szolgálat jutalákának az általános forgalmi adó tartalma, illetve arra a 2,9 milló forintra, amit a Falusi Turizmus Centrum ÁFA címen közvetlenül fizetett be az államkincstárba.
Vagy nem így van?...
Tisztelt Olvasó! Nem úgy gondolja, hogy a Nemzet Üdülési Szolgálat Kft. intézkedése ellentétes a Nemzeti Üdülési Alapítvány Alapító okiratának a szellemével? Az alapítók között a Magyar Köztársaság Kormánya erre a szociális érzékenységre gondolt, amikor az Alapítványt létre hozta?
Bennem felmerült az a kérdés is: a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. nem él vissza a monopol helyzetével? Vagy csak üldözési mániám van? Kérem, írja meg a véleményét! Köszönöm.

Koziel Miklós

    

Üdülési csekk statisztika 1998-2007 a falusi szállásadó elfogadóknál

Dr Kovács Miklós ÖTM Turisztikai Szakállamtitkár úrnak küldött kisérőlévél az előzményekről.

FALUSI TURIZMUS CENTRUM

Falusi-Tanyai Turizmus Centrum Bt. első pesti magánszállásokat turisztikai céllal értékesítő iroda
Főiroda : 1074 Budapest, Dohány utca 86. • Telefon: 1/3434-130 • Telefon/fax: 1/321-2426
Fiókiroda – levelezési cím: 3053 Kozárd, Jókai köz 4. • T./fax: 32/491-093
Bankszámla szám: 11741024-20018669 · Adószám. 28437204-242
INTERNET: www.falutur.hu - www.falutour.hu - www.ftur.hu - Email: ftur@ftur.hu

NÜSZ – Falusi Turizmus Centrum üdülési csekk elfogadó szerződés felbontásának előzményei.

1995

· Budapest, Dohány utca 86 szám alatt a lakásunkban a Falusi-Tanyai Turizmus Centrum Bt. nevében elindítottuk a falusi szállásadókhoz a vendégszervezést, szállásfoglalást

· Bejelentkeztünk a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz, ahol azt tudatták, hogy a tevékenységhez nem szükséges a Hivatal engedélye, a “magánszállások” nem tartoznak a Hivatal hatáskörébe, a tevékenységünk sima közvetítői tevékenységnek minősül.

1998

· A NÜSZ akkori vezetőivel közösen kialakítottuk annak formáját, hogy milyen feltételekkel lehet a magánszállásokat is a csekkelfogadásba bevonni.

1999 január

· Megállapodást kötöttünk a NÜSZ-szel, hogy a falusi szállásadók nevében a Falusi Turizmus Centrum elfogadja a csekkeket és vállalja az elfogadással járó teljes körű ügyintézést

· Társasági szerződést módosítottunk:

  • Fő tevékenységnek a TEÁOR 74.84 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatást jelöltük meg – ide tartozott a szálláshely közvetítés
  • Az üdülési csekk számlákon az SZJ 74.84 kódot használtuk
  • Azonos főtevékenységgel bejegyeztettük a cég fióktelephelyének a 3053 Kozárd Jókai köz 4 szám alatti lakóingatlanunkat.

2004

· A TEÁOR 74.84 megszűnt, helyette 2004-től az SZJ 74.87 szállásközvetítést kellett használni

2008 július

· A NÜSZ visszatartott egy 1,5 millió forintos csekk kifizetést azzal, hogy a számláink “rosszak” (?)

· Felülvizsgálati kérelmünkre a kifizetés megtörtént, a további leadott csekkeké szintén

2008 augusztus 29. (mellékelt a NÜSZ 16036-1/2008 levél)

· a NÜSZ által többször módosított szerződés szerint a Falusi Turizmus Centrum nem lehet csekk elfogadó, mert

  • nem szállás szolgáltató
  • nem rendelkezik MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL

· válasz nyilatkozatunkban csatoltuk az utoljára 1998-bam módosított Cégbírósági bejegyzést

2008 szeptember 15. (mellékelt a NÜSZ 16036-3/2008 ELUTASITO levél)

· elutasításuk oka: a Falusi Turizmus Centrum

  • nem szállás szolgáltató
  • nem rendelkezik MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL

2008 szeptember 22.

· MATUR levél Wolf úrnak (OIB elnöke)

· Államtitkári intézkedés: Kovács János és Drábik úrak megkerestek bennünket, azt tanácsolták, hogy

  • a cégbejegyzésnél módosítsuk az időközben ismét megváltozott TEÁOR számokat
  • legyünk Turisztikai szolgáltató iroda

2008 október 3. (mellékelt a beadványunk és a jegyzői válasz)

· A 2008 október 1. hatállyal módosított Társasági szerződés alapján bejelentéssel és MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY kérelemmel a települési Jegyzőhöz fordultunk.

2008 október 6.

· A Jegyző 3 dologról tájékoztatott:

  • a 1003/2007 Kormányrendelet szerint mihez kell MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY
  • a 2005 évi CLXIV tv. 3.§. (3) bek. szerint mihez nem szükséges üzlet (MÜKÖDÉSI ENGEDÉLY), azaz a tényleges tevékenységünk szerint ránk a d) pont vonatkozik, miszerint nem kell a magánszálláshely idegenforgalmi célú értékesítésére (ami egyben a bejelentett főtevékenységünk)
  • tudomása szerint “Kozárdon nem működik iroda” (azaz Utazási iroda, ami viszont működési engedélyhez lenne kötve)

2008 október 17. (mellékelt a NÜSZ 16036-5/2008 elutasító levél)

· A Cégbírósági bejegyzést és a jegyzői levelet nem tartotta elégségesnek a NÜSZ, 2008 12. 31. hatállyal a szerződés felbontását jelentette be

·

Elutasítás indoklása:

  • a rosszul fogalmazott jegyzői mondat: “…Mivel tudomásom szerint Kozárdon nem működik iroda (értsd jegyzői értelmezés szerinti Utazási iroda, hiszen az “csak”fióktelephely), nem szükséges működési engedélyt kérni.”
  • “Ettől függetlenül üzleti érdekeinkkel sem tartjuk összeegyeztethetőnek szerződésünket…”

2008 október 21. (melléklet a felülvizsgálat kérése és a Jegyző igazolása)

· a NÜSZ-szel tudattuk, hogy félreértelmezett jegyzői levél olvasatról van szó, hiszen

· a mellékelt jegyzői igazolás szerint létezik a kozárdi telephely (fizetjük az iparűzés adót)

· üzleti szempontból nekünk sem túl jövedelmező a magánszállásadók helyett elfogadni az üdülési csekket, de nem tehetjük meg, hogy évi 60-80 – turisztikai szempontból - hátrányos településen működő, szerény bevételt produkáló vendégfogadó családot e lehetőségtől megfosszunk, illetve a vékony pénztárcájú utazó réteg számára ezáltal a kínálatot szűkítsük.

 

Kozárd, 2008 október 30.

 

 

Koziel MiklósIdőközben 2008 október 22.-én megérkezett a félreértést eloszlató jegyzői igazolás, amit a NÜSZ-nek továbbítottunk, ill. október 26.-án megkaptuk a NÜSZ szerződés bontó 16036-7/2008 számú levelét